EFKs böneblogg

 

Aktuella böneämnen. Klicka på länken ovan så kommer du till bloggen.

 

Du kan även välja att följa bloggen via e-post. Gå in via länken ovan och skriv in din e-post adress.

 

 

Programbladet i pdf format

sep-nov_2018.pdf

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÄLKOMMEN

PÅ VÅRA MÖTEN,

TA GÄRNA MED NÅGON


kopia_av_dsc_1275.JPG 

Tankar inför valet 

"Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra mot dem, säger Jesus som en sammanfattning av hur man ska handla gott. Demokratin är kanske det främsta uttrycket för detta i samhället. Redan i skapelseberättelsen fnns fröet till demokratin i den första berättelsen om makten som gåva. Där ger Gud ansvar och infytande åt människan, vilket också innebär att Gud radikalt begränsar sin egen makt. Lägg jorden under er, säger Gud (1 Mos 1:28) och lägger ansvaret för krig och fred, för resursfördelning och samhällsbygge i människans hand. Den inte ovanliga frågan: Hur kan det fnnas en god gud i en ond värld? kanske istället borde lyda: Hur är vi som människor när världen är så ond?

Demokratin bygger på ömsesidigt givande mellan människor och grupper i samhället. I ett kristet perspektiv är detta grundat i övertygelsen att Gud skapat oss alla med lika värde och med samma rätt - och skyldighet - att påverka det gemensamma. Alla har allt att vinna på att samhällsangelägenheterna löses genom samförstånd - genom att ge och ta.

Att tänka demokratiskt är att gå utöver sina egna gränser, bortom sig själv och se till det större sammanhangets bästa - vare sig det handlar om nationen eller den lilla gruppen. Om jag ville kunde jag ju rösta för att tillskansa mig själv största möjliga vinning. Ingen skulle märka det. Men demokratins utmaning är att ge sin röst som en gåva till andra människor. Jag avstår från min egen vinning för helhetens skull. Jag gör mot andra människor allt jag vill att de skall göra för mig."

Ur böneboken, Verbums förlag, s 331


För samtal om  liv och tro kan du nå pastor Ida på telefon 070-263 41 49 

 
stäng