Betaniaförsamlingen Skureå

 kopia_av_dsc_1275.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

Betaniaförsamlingen är en del av samfundet Evangeliska Frikyrkan med 310 församlingar och ca 31 000 medlemmar. Det är en församlings- och missionsrörelse med mission i ett 40-tal länder. 

 

Församlingen har 23 medlemmar. Ida Hedström är anställd som pastor på 25%. Församlingens ledning består av föreståndare och äldstekår tillsammans med styrelsen. Regelbundna församlingsmöten hålls. Kyrkans verksamhet bekostas genom frivilliga gåvor. 

 

Vi har samarbete med närliggande församlingar. EFS Sidensjö har även de anställt Ida Hedström som pastor på 25% vilket innebär att hon är 50% i Sidensjöområdet. 

 

 

Titta in i kyrkan

 

 dsc_0928.jpg

 

dsc_0934.jpg

Här tittar vi in i kyrkan från hallen

 

                 Kyrksalen

 

dsc_0942.jpg

 

dsc_0944.jpg

   Kyrksalen med serveringslokalen

                   längst ner                  

                        Köket        

 

 

dsc_0949.jpg

 

 

 

 

dsc_0948.jpg

               Lägenheten uppe 

        Köket uppe

                        
 
stäng