EFKs böneblogg

 

Aktuella böneämnen. Klicka på länken ovan så kommer du till bloggen.

 

Du kan även välja att följa bloggen via e-post. Gå in via länken ovan och skriv in din e-post adress.

 

 

Programbladet i pdf format

nov-jan.pdf 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÄLKOMMEN

PÅ VÅRA MÖTEN,

TA GÄRNA MED NÅGON


kopia_av_dsc_1275.JPG 

 

Nu är det slut! Nä, nu börjar det!

Vi är inne i en tid när vi påminns om slutet. Sommaren har tagit slut. Året går mot sitt slut. Allhelgonatiden påminner oss om att jordelivet en dag tar slut. Söndag före domssöndagen påminner oss om att hela världen som vi känner den en dag ska ta slut. Nu är det slut!


Men vi är också inne i en tid när vi påminns om början. Vintern tar förstås sin början. Domssöndagen handlar om nya himlar och en ny jord, där rättfärdighet bor (2 Petr 3:13). Ett nytt kyrkoår inleds och vi går in i ett nytt kalenderår. Jesus föds till vår värld för att skapa allting nytt, ja göra oss alla till nya skapelser (2 Kor 5:17). Nu börjar det!


Allt det här är värt att begrunda, så att det får vara med och forma våra liv och vår förståelse av världen, det som varit, det som är och det som ska komma.

Kanhända lever du just nu med en del som är på väg att ta slut och annat som är i sin början. Allt har sin tid, säger Predikaren. (Pred 3:8) Det kan vara både en tröst och en sorg. Skönt är att veta att Jesus lovat vara med oss alla dagar. (Matt 28:20) Räkna in honom i din situation, både när något avslutas och när något påbörjas. I sådana perioder tvingas, eller vill, vi ofta lägga om kursen i livet och göra större förändringar i våra rutiner eller våra värderingar. Då är det värdefullt att låta Jesus visa riktningen, uppmuntra, bära och trösta, allt efter behov.

 

”Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: välgång, inte olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp.” (Jer 29:11)


Per Olsson 

 

P.S. För samtal om liv och tro kan du nå Ida Hedström, pastor i EFS, Sidensjö och Betania, Skureå, på telefon 070-263 41 49

 
stäng